Publikační činnost


  • Institut bezdůvodného obohacení de lege ferenda. Právník, 2008, č. 3, s. 295 a násl.
  • Význam ustanovení § 456 věty druhé občanského zákoníku. Bulletin advokacie, 2008, č.1-2, s. 29 a násl.

Partnerské servery O Brně Publikace Advokáti v historickém vývoji