Advokátní kancelář Brno Vás vítá na svých stránkách !


     Advokátní kancelář Brno poskytuje advokátní právní služby klientům rychle a profesionálně za přijatelné ceny po celém území České republiky, v advokátní kanceláři na adrese Bolzanova 33, Brno, on-line a nonstop po telefonu. V případě potřeby je advokátní právní pomoc poskytnuta též v místě bydliště nebo v sídle klienta.

     Zároveň advokátní kancelář Brno poskytuje i něco navíc a tím je precizní práce dvou právníků na každém případu za jednu cenu, což klienti advokátní kanceláře Brno pocítí zejména vysokou kvalitou poskytovaných služeb a precizností advokátní práce.

     Právní pomoc je poskytována advokátem odborně a rychle s cílem dosáhnout v zájmu klientů co nejlepšího výsledku. Nabízíme profesionální a individuální přístup ke klientovi, spolehlivost, diskrétnost, dostupnost potřebných právních služeb za přijatelné ceny (zpracování cenové nabídky zdarma). V některých případech je možné poskytnout právní pomoc zcela zdarma (např. návrh na exekuci a bezplatné zastoupení v exekučním řízení, advokátní vymáhání pohledávek včetně pohledávek na výživném).

     Rozsah služeb poskytovaných advokátem je na volbě klienta a může zahrnovat pouhou advokátní konzultaci a navržení řešení nebo celkové vyřízení Vaší záležitosti. Advokátní kancelář je schopna zastupovat své klienty v celém soudním řízení nebo pouze v některých jeho fázích (např. sepsání žaloby, řádného opravného prostředku, mimořádného opravného prostředku). Návštěvníkům těchto stránek je k dispozici také advokátní právní poradna on-line a nonstop telefonní linka 736 211 100.

     Další výhodou advokátní kanceláře Brno je umístění jejího sídla v místě umožňujícím bezproblémové parkování.

     Pro řešení Vašich právních záležitostí je advokátní kancelář Brno v případě potřeby schopna zajistit součinnost dalších osob (notáře, znalce, soudního exekutora apod.).

     Advokátní kancelář Brno je v případě potřeby schopna poskytnout právní služby v německém a anglickém jazyce.

Novinky z advokacie a články o advokacii:

Partnerské servery O Brně Publikace Advokáti v historickém vývoji